Allसाहित्य

हे कृष्ण मेरो सुन यो पुकार

के हो यहाँ जीवन सार तत्व
बुझिन्छ केले धनको महत्व
भावार्थ नौलो अब लौ उतार
हे कृष्ण मेरो सुन यो पुकार

नाशिन्छ चोला तर लोभ लाग्छ
गाँसिन्छ माया तर दूर भाग्छ
अनेक बाधा गर वारपार
हे कृष्ण मेरो सुन यो पुकार

कुदेर धर्ती धनका पुजारी
को हेर्छ साँचो नयनै उघारी
पढेर गीता लिनु के छ सार
हे कृष्ण मेरो सुन यो पुकार

यो पेटले लौ कति धेर पिर्छ
मान्छे यसैले कतिसम्म गिर्छ
घट्ला कसोरी मनको विकार
हे कृष्ण मेरो सुन यो पुकार

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button